Winhor Programari Educatiu

 

 

Sol·licita informació

Descàrregues (demos)
Inici
 

Avisos legals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini winhor.cat pertanyen a Interactiu S.C., amb domicili al Polígon Pont-Xetmar, C/I núm. 33, 2n. de Cornellà del Terri (CP 17844), tel. +34 972 59 68 13, i correu electrònic info@interactiu.com. El CIF de Interactiu S.C.és G17842873.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Interactiu S.C. o de terceres persones amb qui Interactiu S.C. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Interactiu S.C. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Interactiu S.C. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Interactiu S.C.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Interactiu S.C. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a winhor.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Interactiu S.C. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Interactiu S.C. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Interactiu S.C. no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Interactiu S.C.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Interactiu S.C. informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament excepte les dades de les comandes, que s’incorporaran als fitxers de Interactiu S.C. i en cap cas seran cedides a tercers sense un consentiment previ.

Autorització per a enllaçar amb WINHOR.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.   
avisos legals · mapa web
ComSomdisseny web
 
 
Programes Eines de llengua